Parlament 2009

Výsledky 2008 Výsledky 2009

Organizační informace

Soutěž

Dlouhodobá soutěž jednotlivců. Pravidla dle Parlament 2009.

Organizátor

Petr Walový, tel: 603202123, e-mail: p.walovy@email.cz

Místo konání

Restaurace Parlament, Maďarská 14, Ostrava - Poruba

Startovné

Startovné na každém turnaji činí 170,- Kč. V ceně startovného je oběd a ceny.

Vklad do hry

Vklad do každé hry je 50,- Kč + 50,- Kč možný dokup. Po skončení kola se vrací. Další dokup není možný! Hráč, který nebude mít hotovost na stole má za kolo 0 bodů. Každý hráč obdrží před turnajem drobné mince v hodnotě 1 Kč, které na závěr turnaje zpět vrací. Tyto mince se budou zálohovat částkou 10,- Kč, aby nedošlo k různým spekulacím.

Hrací termíny

Počet turnajů

Celkem 4 turnaje.
Každý účastník, který absolvuje min. 3 turnaje bude vyhodnocen na závěrečném turnaji v celkovém pořadí. Do závěrečného celkového pořadí se započítávají všechny 4 turnaje.

Termíny

1.kolo24. ledna 2009
2.kolo21. března 2009
3.kolo19. září 2009
4.kolo19. prosince 2009

Hrací systém

Systém jednotlivého turnaje

Hraje se na 5 kol po 60 minutách.
Všech 5 kol je nalosováno dopředu. Start každého turnaje je stanoven na 10.00 hodin. Prezentace je vždy do 9.45 hod. V případě, že zůstane jeden, dva a nebo tři hráči, tak se dle počtu osob pauzíruje s tím, že pauzírovaný hráč neplatí a bodování u stolu bude 4,3,2,1,1 bod.

Vklady a bodování u stolu

Každý hráč vloží do hry 50,00 Kč, které se mu po daném kole ať prohraje nebo ne, vracejí!
Hraje se desetníkový tarok dle pravidel předem daných a k tomuto systému turnajů vytvořených.
V případě, že kterýkoliv hráč po vypršení stanoveného limitu na jedno kolo (60minut) a dokupu možných 50,- Kč, nemá u stolu finanční hotovost obsadí samozřejmě 4. místo , ale nebude ohodnocen jedním bodem. Na bodování prvních třech míst se nic nemění. Toto pravidlo se samozřejmě použije i když finanční hotovost u stolu nezůstala vícero hráčům.
Po započítání a zapsání stavu kola s finančním zůstatkem na předem stanovený formulář se částky rozdělí zpět rovnoměrně mezi aktéry, aby všichni měli 50,00 Kč jako vklad do dalšího kola.

Bodování jednotlivých turnajů

Při každém turnaji se budou udělovat body do celkového ročního pořadí dle předem stanoveného klíče.
Vítěz turnaje obdrží body:5x počet celkových účastníků turnaje. Např. V turnaji je 28 hráčů, tj. 5x28 = 140 bodů. Další místa se budou vypočítávat podobně, dle předem stanoveného klíče:

1. místo 5 x počet hráčů
2. místo 4,5 x počet hráčů
3. místo 4 x počet hráčů
4. místo 3,5 x počet hráčů
5. místo 3 x počet hráčů
6. místo 2,8 x počet hráčů
7. místo 2,6 x počet hráčů
8. místo 2,4 x počet hráčů
9. místo 2,2 x počet hráčů
10. místo 2 x počet hráčů
11. místo 1,8 x počet hráčů
12. místo 1,6 x počet hráčů
13. místo 1,4 x počet hráčů
14. místo 1,2 x počet hráčů
15. místo 1 x počet hráčů

Zbývající bodové pořadí bude rozděleno takto. Za poslední místo jeden bod a dle vzestupného pořadí vždy o jeden bod nahoru. Tedy, poslední 1 bod, předposlední 2 body, třetí od konce 3 body, atd. až do 16. místa.

Ceny v turnajích

V každém turnaji budou vyhodnoceni věcnými cenami jednotlivci do 10. místa. Věcnou cenu obdrží i nejlepší čtyřčlené družstvo.

Celkové pořadí

Po posledním prosincovém turnaji se vyhlásí celkové pořadí dle součtu počtu bodů dosažených v každém turnaji. Každý účastník bude vyhodnocen po absolvování min. 3 turnajů. Do celkového pořadí se započítávají všechny 4 turnaje.
Prvních 5 hráčů v celkovém pořadí obdrží finanční odměnu, která bude stanovena až po posledním turnaji (dle výše vybraného startovného všech turnajů). Každý další vyhodnocený účastník Ostravské tarokové ligy 2009 obdrží při vyhlašování výsledků dárkový koš.